+31 6 520 735 92
 

Diensten

Strategisch IT-advies

Het is moeilijk richting bepalen zonder goede strategie. Binnen de wereld van IT lijkt vaak van alles mogelijk te zijn totdat het aankomt op de details. Een goede IT-strategie helpt om de juiste keuzes te maken, koers te houden en de missie van de organisatie centraal te stellen.  

Hoe bepaal je strategie? 
Strategie bepalen voor IT betekent dat je vaak horizontaal moet denken in een verticaal georganiseerd bedrijf. IT staat namelijk niet op zichzelf, maar is van invloed op alle afdelingen, onderdelen en processen binnen organisaties.  

Goed IT-advies 
Onze uitgangpunten bij het vormen van IT-advies zijn: 

 • IT is gereedschap. Het moet functioneel, hanteerbaar en begrijpelijk zijn. 
 • IT draagt bij aan efficiënte bedrijfsvoering. Door goede geautomatiseerde processen bespaar je tijd en geld. 
 • IT moet aansluiten bij de missie van de organisatie. 
 • Voor IT moet een business case gemaakt kunnen worden waarbij kosten en kwaliteit in balans moeten zijn.  
  Eerst organiseren, dan automatiseren. De processen moeten helder zijn en de koers voor IT moet helder zijn voordat er verandering ingezet kan worden. 

Interim IT-management

Door de juiste combinatie van technische kennis, communicatieve vaardigheid en managementervaring  zijn we in staat om jouw organisatie in diverse situaties bij te staan en te ondersteunen. We baseren  onze aanpak op de principes van Covey waarbij vertrouwen centraal staat. Door onze jarenlange ervaring kunnen we ons snel inwerken en aanpassen aan de behoeften van uw organisatie. Wij kunnen je van dienst zijn met: 

Interim-management
Wij vinden dat je als interim manager pas effectief bent als de opdracht duidelijk is. We spreken daarom altijd duidelijke kaders, doelen en deliverables af. We geloven niet in veranderen omdat het moet. We geloven ook niet in ‘op de stal passen’. We zijn er van overtuigd dat elke interim opdracht moet leiden tot verbetering van de situatie. Of het nu gaat om het maken van technologische sprongen of het opleiden van de mensen. Aan het einde van de klus moet iedereen resultaat geboekt hebben. 

Crisismanagement 
Soms is er op korte termijn actie nodig op uw IT-afdeling. Of oorzaak nu technisch of intermenselijk is:  het resultaat is hetzelfde: onrust en onduidelijkheid. Het meest voelbare resultaat van een crisis in uw IT is een slecht presterende IT-omgeving. Wij weten dat het aanpakken van de werkelijke problemen tot echt resultaat leidt. We zijn in staat om snel in te grijpen. Dit doen we volgens ons model van crisisbeheersing wat bestaat uit het simultaan volgen van twee paden: 

 1. Het aanpakken van de meest acute en dringende problemen. Daarmee zorgen we voor een duidelijk signaal aan de organisatie en halen we de meeste urgentie uit de situatie. 
 2. Op zoek naar de oorzaak van de crisis. Door te bevragen, te analyseren en te reflecteren gaan we, samen met de organisatie, op zoek naar oorzaak. Dit voorkomt dat je blijft hangen in symptoombestrijding en reactief handelen. 

Het resultaat van deze aanpak is dat er meer bereikt wordt dan het oplossen van een probleem. Onze doelstelling van elke crisismanagement opdracht is het herstel van het vertrouwen van de organisatie in de IT en van de verantwoordelijke afdeling het vertrouwen in zichzelf. Pas dan is de crisis bezworen. 


IT-oplossingen

Een goede IT-oplossing is altijd in lijn met de missie van de organisatie en sluit aan op de belevingswereld van de gebruikers. Het tot een goede IT-oplossing komen vergt een grondige aanpak en de nodige kennis en ervaring.  

Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met implementeren van de meest uiteenlopende IT-oplossingen in diverse branches. In onze cases lees je meer voorbeelden van implementaties. Onze aanpak is altijd hetzelfde en vat in combinatie met onze ‘best practises’ onze ervaring goed samen.  

Wij hanteren hiervoor de volgende aanpak: 

 1. Initiatie: Inventarisatie. Wat is er al? Wat missen we nog? Wat zijn ‘nieuwe’ wensen. Waar willen we vanaf? Wat hebben we al? Wie kan wat?  
 2. Initiatie: Projectopdracht formuleren. Uitwerken business case, scope, kwaliteit, stakeholders, risico’s, planning, budget en mandaat vaststellen.  
 3. Initiatie: Opdracht verstrekking. Leveranciers inventarisatie, kwalitatieve benchmark, offerte opdracht uitzetten, onderhandelen over prijs, planning en voorwaarden.  
 4. Uitvoering: werkpakketten samenstellen. Project opdelen in logische en verwerkbare sub projecten waarbij dezelfde soort parameters gesteld worden als het globale project.  
 5. Uitvoering: werkgroep samenstellen. Mensen uit de projectgroep combineren met mensen van de leverancier(s) in werkgroepen indelen en verantwoordelijk maken voor de uitvoering van deelprojecten.  
 6. Uitvoering: Projectorganisatie opzetten. Online tools, documenten, infrastructuur en ander middelen opzetten om met elkaar samen te werken, voortgang te monitoren en het project goed te documenteren. 
 7. UitvoeringProjectorganisatie aansturen en monitoren. Deadlines & oplever momenten bewaken. Issues en risico’s afhandelen. Leveranciers aansturen. Budget & planning bewaken. Verantwoording afleggen aan de project eigenaar en de onderlinge samenhang en synergie bewaken. 
 8. Migratie: informatie overzetten & archiveren uit bestaande/oude systemen.  
 9. Staging: Producten opleveren maar nog niet in gebruik nemen. Communicatie naar de doelgroepen. Testen van de oplossingen door testpanels.  
 10. In gebruik name; Interne trainingen en kennisdeling opzetten. Processen borgen en eventuele iteraties verwerken.  
 11. Oplevering: Producten openstellen voor gebruik door de doelgroepen. Borgen van de kwaliteit en ondersteuning aan de doelgroep. 
 12. Afronding. Project afsluiten. Eindstanden opmaken. Business case nogmaals verifiëren, geleerde lessen documenteren evaluatie met leveranciers, medewerkers en project eigenaar. 

Project leiderschap

Leiderschap. Dat is de sleutel! Door zelf regie te voeren blijf je in control en zorg je ervoor dat leveranciers en stakeholders hun aandeel volwaardig leveren en op basis van de juist ‘prikkels’ aan het project deelnemen. Dit vergt exclusieve inzet van een projectleider.  

Leider? 
We geloven dat voor een succesvol project meer nodig is dan het traditioneel ‘managen’ van een project. Naast dat werk is het essentieel dat er goede werkrelaties worden onderhouden, tegenslagen worden overwonnen en het projectteam bij elkaar blijft. Mensenwerk dus.  

Een project slaagt pas als: 

 • Er draagvlak is. We trekken in de samenwerking gelijkwaardig op. Met leveranciers, stakeholders, opdrachtgever en projectmanagement in goede harmonie en energie met elkaar werken is essentieel. Gelijkwaardigheid in de omgang betekent niet dat we geen rolverdeling hebben. Rolverdeling zorgt voor de balans tussen harmonie en hiërarchie.  
 • De businesscase staat als een huis. De businesscase moet verantwoorden waarom het nodig is dat het project er is.  
 • Het mandaat geregeld is. De kaders moeten helder zijn zodat het projectteam autonoom kan werken aan de opdracht.  
 • Als je niets hoort. Het goed gaat hoor je niets. Als het mandaat en de scope van het project helder is, dan hoeft de opdrachtgever alleen bij te sturen bij uitzonderingen. 
 • Deadline is deadline. Die halen we. Daar moeten we soms concessies voor doen, dingen op de wensenlijst zetten of een avondje doorhalen. Dat hebben we er graag voor over omdat we gaan voor het resultaat.